IT

IT og programmering.
Herunder vil jeg uploade forskellige emner og hints som jeg finder nyttige, for den ikke professionelle bruger.
Hintene vil være let forståelige, og vil ikke kræve forhåndskendskab. I mange tilfælde vil det være link til websider, som er lette at gå til.
Emnerne kan være websideopbygning, forskellige webprogrammerings-former så som wordpress, wix ol.